Z-ca Komendanta
ds. organizacyjnych

phm. Mateusz Janik

Z-ca Komendanta
ds. promocji

pwd. Mateusz Okła

Z-ca Komendanta
ds. progamu

phm. Juliusz Chudzikiewicz

Komendant trasy I - Zuchowej

pwd. Dominika Kolk

Komendant trasy II - Harcerskiej

pwd. Marcin Latuszek

Komendant trasy III - Harcerskiej

pwd. Monika Drozdowska

Komendant trasy IV - Starszoharcerskiej

pwd. Juliusz Chudzikiewicz

Komendant trasy 3+1 - Starszoharcerskiej

pwd. Weronika Christow

Komendant trasy V - Wędrowniczej

phm. Dominika Małuszek

Komendant trasy VI
Harcersko-Starszoharcerskiej

phm. Marta Mielewczyk

PATRONAT

Współfinansowane ze środków miasta Gdańska

DO RAJDU ZOSTAŁO

DNI

strona stworzona i zarządzana przez Mateusza Okła; mateusz.okla@zhp.net.pl