Komenda

Komendant Rajdu

phm. Patryk Mokrzan

Członek sztabu do spraw organizacji

hm. Wojciech Stępkowski

Członek sztabu do spraw finansów

hm. Dawid Szymański

Członkini sztabu do spraw programu

phm. Aleksandra Maciejowska

Członkini sztabu do spraw promocji

pwd. Ula Berendt

Członek sztabu do spraw administracji

dh Mariusz Grzebielucha

Komendantka trasy I - Zuchowej

phm. Daria Łoszczyńska

Komendant trasy II - Harcerskiej

phm. Mateusz Pogorzelski

Komendant trasy III - Starszoharcerskiej

phm. Juliusz Chudzikiewicz

Komendant trasy IV - Wędrowniczej

phm. Mateusz Okla