Cele rajdu

Rajd Śladami Przeszłości Gdańska to coroczne harcerskie przedsięwzięcie Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, organizowane od 30 lat, mające na celu poznawanie historii miasta Gdańska, promowanie jego wizerunku, propagowanie cech takich jak otwartość, solidarność społeczna i radosny patriotyzm.

POZNAJ GDAŃSK I JEGO HISTORIĘ

ODKRYJ GDAŃSKIE MIEJSCA I TAJEMNICE

PODĄŻAJ TROPEM GDAŃSKICH BOHATERÓW

DOŚWIADCZ GOŚCINNOŚCI I KLIMATU GDAŃSKA

PRZEŻYJ W GDAŃSKU NIESAMOWITĄ PRZYGODĘ

PO PROSTU STAŃ SIĘ GDAŃSZCZANINEM